NASZA DEWIZA TO ABSOLUTNA DBAŁOŚĆ O KLIENTA
ul. Chmielna 13, 10-840 Olsztyn, kontakt: 800-2000, tel. (89) 541 58 93, kom. 694 994 797

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KPiR, Ryczałt

KADRY I PŁACE

POZOSTAŁE USŁUGI

Oferta

Biuro Rachunkowe Chmielowiec wykonuje następujące usługi na rzecz swoich klientów :

 1. Prowadzimy ewidencje VAT.
 • Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • Ewidencję nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Obliczamy podatek VAT należny i naliczony,
 • Sporządzamy deklarację VAT oraz plik JPK .

          2. Prowadzimy obsługę kadrowo-płacową.

 • Prowadzimy i przechowujemy akta osobowe pracowników,
 • Prowadzimy ewidencję pracowników,
 • Prowadzimy rejestry badań lekarskich, szkoleń, nieobecności pracowników, kart urlopowych,
 • Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowujemy świadectwa pracy,
 • Sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych,
 • Naliczamy płace i sporządzamy listy do wypłaty,
 • Rozliczamy potrącenia sądowe i komornicze z wynagrodzeń,
 • Obliczamy wynagrodzenie za czas choroby, obliczamy zasiłki chorobowe i inne zasiłki,
 • Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • Obliczamy podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 • Rozliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracje ZUS,
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • Sporządzamy rozliczenie roczne pracowników do US,
 • Sporządzamy deklaracje PFRON,
 • Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu wynagrodzeniu,
 • Obsługujemy ZFŚS.

3. Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów - KPiR.

 • Sprawdzamy dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretujemy i księgujemy dokumenty,
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • obliczamy podatek VAT należny i naliczony oraz sporządzamy deklarację VAT i plik JPK ,
 • Obliczamy podatek dochodowy,
 • Sporządzamy deklarację o wysokości podatku dochodowego PIT-5,
 • Prowadzimy rozliczenia z ZUS, sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, obliczamy kwotę zobowiązania wobec ZUS

4. Prowadzimy ewidencję przychodów dla podatku zryczałtowanego.

 • Prowadzimy ewidencję przychodów,
 • Obliczamy zaliczki na podatek,
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • obliczamy podatek VAT należny i naliczony oraz sporządzamy deklarację VAT i plik JPK ,
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS, sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe , obliczamy kwotę zobowiązania wobec ZUS,

5.  Pozostałe usługi :

 • zeznania roczne osób fizycznych,
 • wyprowadzanie zaległości w przypadku gdy nie była prowadzona wymagana ewidencja księgowa,
 • inne , ustalone indywidualnie z klientem

 

 

 

projekt i realizacja: Redicon.pl - strony internetowe